Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách và tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để cung cấp dịch vụ khi cần thiết và sản phẩm mà quý khách yêu cầu, và không tiết lộ thông tin này cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý.

Phương thức thu thập thông tin trên website:

  1. Thông qua cookie: Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách quý khách truy cập và sử dụng website của chúng tôi. Cookie là các file nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên thiết bị của quý khách khi truy cập website. Quý khách có thể chọn từ chối cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng website của quý khách.
  2. Thông tin người dùng cung cấp: Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp thông qua việc đăng ký tài khoản, điền vào mẫu đăng ký hoặc gửi phản hồi thông qua website.

Phân phối thông tin:

Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân của quý khách cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để cung cấp dịch vụ mà quý khách yêu cầu.

Giải đáp khi có thắc mắc:

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên website.

Thời gian áp dụng:

Chính sách bảo mật thông tin này có hiệu lực từ ngày công bố và áp dụng cho mọi thông tin cá nhân thu thập từ ngày đó trở đi. Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này mà không cần thông báo trước, do đó quý khách nên xem xét lại chính sách bảo mật thông tin thường xuyên khi truy cập website của chúng tôi.